Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, który może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w SOSW zostają zawieszone na okres od 16.03 do 25.03.2020. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi świadczą pracę zgodnie z regulaminem pracy. Zaleca sięCzytaj całość