Szanowni Państwo
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej
w Lublinie ul. Wyścigowa 31
zaprasza młodzież gimnazjalną do udziału
w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym
„Zawód w kadrze”.

Celem organizowanego Konkursu jest aktywizowanie uczniów szkół gimnazjalnych do planowania własnej ścieżki zawodowej oraz konfrontacja możliwości i zdolności fotograficznych uczniów z gimnazjów województwa lubelskiego.
Podjęta inicjatywa pozwala również kreować pożądane postawy osób z niepełnosprawnością, stwarza możliwość odniesienia sukcesu oraz budowania poczucia własnej wartości. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w terminie od dnia 18.12.2017 r. do dnia 26.01.2018 r.
Będzie nam miło, jeżeli Państwa uczniowie zechcą uczestniczyć w naszym Konkursie.

Osoby do kontaktu:
mgr Monika Grum
mgr Michał Pawlak

Z poważaniem
Organizatorzy Konkursu
Monika Grum
Michał Pawlak

regulamin-konkursu

 

Metryka
Autor tekstu: Monika Grum
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska