Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zapraszamy Rodziców na spotkania Klasowych Zespołów Nauczycieli. Na zebraniach zostanie szczegółowo omówione funkcjonowanie uczniów naszej szkoły oraz sformułowane wnioski do pracy na przyszły rok szkolny.

Zebrania odbędą się według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

17 maja (czwartek) 2018r.

godz. 15:30 1al / s. konferencyjna 1it / s. 14
godz. 16:00 2al /s. konferencyjna 1kt / s. 14
godz. 16:30  2mt /s. konferencyjna 2it / s. 14
godz. 17:00 3kt / s. konferencyjna  3it /s. 14

18 maja (piątek) 2018r.

godz. 15:30 1iz / s. konferencyjna 1kz / s. 14
godz. 16:00 2ez / s. konferencyjna 2kz / s. 14
godz. 16:30 3ez / s. konferencyjna 3izw / s. 14 3iz / s. 13

 

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniach!!

 

Barbara Białkowska – wicedyrektor