Dnia 11 maja 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie V edycji konkursu zawodowego TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO W ZAWODZIE.
Konkurs skierowany był do uczniów kształcących się w zawodzie kucharz i introligator. Organizatorem przedsięwzięcia, podobnie jak w latach wcześniejszych, byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: Pani mgr Monika Grum i Pan mgr inż. Michał Pawlak.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań zawodowych, a także prezentowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych.
Zakres tematyczny konkursu obejmował m.in. zagadnienia takie jak:

  • zastosowanie urządzeń i wyposażenia technicznego w branży introligatorskiej i gastronomicznej
  • regulacje prawne specyficzne dla danej branży zawodowej
  • rozpoznawanie zagrożeń dla zdrowia pracownika i sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy oraz zasady udzielania I pomocy przedmedycznej

Konkurs ciszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a efekty dla uczniów z przeprowadzonego turnieju są następujące:

  • rozwijanie zainteresowań zawodowych;
  • konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów, a także prezentowanie przez nich wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych;
  • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego;
  • doskonalenie technik rozwiązywania testów i umiejętności pracy pod presją czasu.

Zwycięzcy Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Oficjalne wyniki V edycji Konkursu są następujące:
branża gastronomiczna
I miejsce – Cezary Kurant
Wyróżnienie – Maksym Baum
branża introligatorska
I miejsce – Dawid Stadnik
Wyróżnienie – Daniel Bogucki

Gratulujemy wszystkim uzyskanych wyników oraz zapraszamy do kolejnej edycji w roku szkolnym 2018/2019.

Metryka
Autor tekstu: Michał Pawlak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska