W czwartek 28 marca duża grupa uczniów naszej szkoły (29 osób) obejrzała w kinie „Bajka” najnowsze dzieło reżysera Władysława Pasikowskiego pt. „Kurier”.

Film opowiada o legendarnym „kurierze z Warszawy”, czyli Janie Nowaku –Jeziorańskim, a konkretnie o jednej z jego misji polegającej na przedostaniu się z Londynu do okupowanej Warszawy latem 1944 r. i przekazaniu dowództwu Armii Krajowej bardzo ważnych mikrofilmów od rządu emigracyjnego. Film utrzymany w konwencji szpiegowsko-sensacyjnej ukazuje kulisy podjęcia decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Oprócz postaci Jana Nowaka -Jeziorańskiego film przybliżył młodzieży inne bardzo ważne w dziejach naszego narodu osoby, jak np. premier rządu emigracyjnego Stanisław Mikołajczyk, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Kazimierz Sosnkowski, komendant główny Armii Krajowej Tadeusz Bór-Komorowski.

Wyjście do kina zorganizowały panie Ewa Woźniak i Dorota Kret.

Metryka
Autor tekstu: Ewa Woźniak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska