Zasady pracy z dzieckiem w domu
1. Nauczanie prowadzimy, w miarę możliwości, z wykorzystaniem mediów elektronicznych.2. Nauczyciele kontaktują się z uczniami i/ lub rodzicami przy pomocy dziennika elektronicznego, poprzez grupy klasowe na platformach społecznościowych, przez adresy e-mail, rozmowy telefoniczne i inne formy preferowane lub ustalone w grupie.
3. Zarówno uczniowie jak i rodzice mogą w każdej chwili zwrócić się o pomoc lub dodatkowe wyjaśnienie do nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego, maila lub mediów społecznościowych. Swój dyżur również pełnią szkolni specjaliści: pedagog, psycholog i doradca zawodowy.

4. Jak odrabiać z dzieckiem lekcje:

  • Zanim dziecko zasiądzie do lekcji, warto zadbać, by nic go nie rozpraszało: wyłączyć telewizor, radio, zamknąć drzwi do pokoju. Im mniej będzie dookoła rozpraszających bodźców, tym lepiej. Pamiętaj- w pomieszczeniu w którym dziecko się uczy powinna panować cisza;
  • Zadbaj by dziecko miało swój kącik do nauki, najlepiej z własnym biurkiem, krzesłem i właściwym oświetleniem;
  • Ważny jest porządek na biurku, pozostawmy na nim tylko niezbędne rzeczy takie jak podręczniki, notatnik, długopis i lampka. Pamiętaj żeby nie brać jednocześnie zbyt wielu podręczników, bo będą utrudniały pracę.

5. Pamiętajmy, że najlepsze efekty osiągamy, pracując w godzinach przedpołudniowych. Tak zaplanuj dzień pracy, aby po południu wolny czas przeznaczyć na rozwój własnych zainteresowań.

Powodzenia w nowej rzeczywistości

Aneta Frączek – pedagog
Daria Polonis – Traczyńska – psycholog