Biblioteka szkolna przeprowadziła online 2 quizy: „Lubię wiedzieć” dla uczniów szkoły branżowej i przysposabiającej oraz „Czy mogę zostać milionerem?” dla uczniów liceum, technikum i szkoły policealnej. Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, którzy podjęli się wyzwania i je rozwiązali. Gratuluję odniesionego sukcesu!

Ponieważ ten rodzaj zabawy bardzo Wam się spodobał – już przygotowuję następny.

Wyniki przedstawiają się następująco:

LUBIĘ WIEDZIEĆ

I miejsce:
Klasa 3iz – Daria Iwan, Agnieszka Junkiewicz, Joanna Olejko
Klasa 2iz – Patryk Paczkowski, Mateusz Wójcik
Klasa 1 oz – Urszula Bogdanowicz, Rafał Szeląg
Ożga Wiktoria – klasa 1kz
Kusyk Maciej – klasa 1 kzp
Aleksandra Makowiecka –klasa 2 kz

II miejsce:
Wolińska Daria – klasa 1 kz
Prędkiewicz Aneta – klasa 2 kz
Adrian Paszkowski – klasa 1 1kzp
Dymidiuk Marcin – klasa 1 tz

CZY MOGĘ ZOSTAĆ MILIONEREM?

I miejsce:
Katarzyna Bogudał – klasa 1al

II miejsce:
Grzegorz Barczak – klasa 1 ktp
Ernest Szymczyk – klasa 1 ktp
Bartłomiej Grzebalski – klasa 2ap
Dawid Stadnik – klasa 2al

III miejsce:
Albert Czopek – klasa 2it

IV miejsce:
Adrian Łukasik – klasa 2kp

Zadania quizowe przygotowała Anna Sprawka-Sotirow nauczyciel bibliotekarz.

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska