O 37 książek i 20 audiobooków wzbogaciły się zasoby biblioteki szkolnej. Na głównym holu szkoły, zarówno uczniowie, jak i wszyscy pracownicy szkoły mogli je obejrzeć, przekartkować, a przede wszystkim wypożyczyć do domu.Czytaj całość

W dniach od 18 września do 4 października 2023 r. w bibliotece szkolnej uczniowie klas pierwszych liceum, technikum, szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy wzięli udział w warsztatach bibliotecznych pt. „Pierwszy krok w bibliotece szkolnej”.Czytaj całość

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Akcja służy promocji czytelnictwa i bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.Czytaj całość