Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Akcja służy promocji czytelnictwa i bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.Czytaj całość