„Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony
Polecę precz, poeta, ze dwojej złożony
Natury: ani ja już przebywać na ziemi
Więcej będę, a więtszy nad zazdrość, ludnemi
Miasty wzgardzę (…)”
Jan Kochanowski – Pieśń XIV

„Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony, czyli rzecz o Janie Kochanowskim” to ogólnopolski międzyszkolny projekt eTwinning, realizowany przez 7 uczniów klasy 1 al XVII Liceum Ogólnokształcącego oraz 12 uczniów Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu. Koordynatorkami projektu były panie: Ewa Kożuszek z naszej szkoły oraz Magdalena Tarłowska i Marta Dziara- Płachta z ZSRT w Zwoleniu.
Projekt był korelacją międzyprzedmiotową – z języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii, geografii, filozofii, etyki i religii. Rozwijał zainteresowania literackie, doskonalił umiejętności językowe, kształtował poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dał możliwość aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, a także wzbogacił wiedzę uczestników o otaczającej ich rzeczywistości oraz wskazał różne drogi jej poszukiwania i poznawania. Udział w projekcie zmotywował młodzież do integracji społecznej, uczył współpracy i empatii oraz zachęcił do refleksji i dyskusji nad wartościami życia ludzkiego.
Współpraca przebiegała poprzez platformę eTwinning oraz internetową grupę projektową. Uczniowie kontaktowali się również poprzez komunikatory społecznościowe. Projekt trwał od 4 maja do 26 czerwca 2020 roku.

Film przedstawiający i podsumowujący projekt jest dostępny na You Tube.
Adres: https://www.youtube.com/watch?v=5VMudtCRyq8

 

Certyfikat eTwinning

 

Metryka
Autor tekstu: Ewa Kożuszek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska