Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji Ośrodka, Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji  i Obsługi życzymy zdrowia, satysfakcji z pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Rodziców
Michał Kempa