Informujemy, że w dniach 10-14 maja zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (zgodnie z kalendarzem zamieszczonym w aplikacji Teams).
Natomiast od dnia 17.05 do 29.05 zajęcia dydaktyczno-rewalidacyjne w SOSW będą odbywały się w trybie hybrydowym.

Do nauki stacjonarnej powrócą uczniowie następujących szkół: Technikum nr 2, Branżowej Szkoły Usługowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W pozostałych klasach będą kontynuowane zajęcia w trybie zdalnym.

Wszystkie zajęcia szkoły policealnej i liceum od 17.05 do 29.05 prowadzone będą w formie zdalnej na platformie Teams według obowiązującego planu lekcji.

Podczas nauki w systemie hybrydowym będzie obowiązywał rozkład dzwonków i czas trwania lekcji i zajęć rewalidacyjnych jak sprzed pandemii:

  1. rewalidacje będą rozpoczynały się od godziny 7.15 (60 minut),
  2. lekcje od godziny 7.30 (45minut).

Jednocześnie informujemy, że powrót do szkoły wszystkich uczniów nastąpi 31 maja 2021r.

Prosimy o sprawdzanie na bieżąco komunikatów pojawiających się na stronie internetowej Ośrodka.