Absolwenci Technikum Specjalnego nr 2 odnieśli znaczący sukces w czasie tegorocznych matur. Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu, osiągnęli dobre wyniki. Wykorzystali możliwości, jakie zostały stworzone przez nauczycieli przedmiotów maturalnych, zarówno w czasie nauki zdalnej, jak i stacjonarnej. Wszyscy brali udział w konsultacjach maturalnych, uczestniczyli w maturach próbnych, wykorzystywali rozproszone i dedykowane źródła informacji. Praca uczniów przełożyła się na 100% sukces na maturze. W rankingu 5 najlepszych szkół lubelskich, które osiągnęły 100% zdawalność Technikum Specjalne nr 2 znajduje się wśród nich.

Najlepsze szkoły w Lublinie | Matura 2021

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego (100 proc.)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego (100 proc.)
Technikum Specjalne nr 2 (100 proc.)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (100 proc.)
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (100 proc.)

Dyrektor SOSW


https://www.dziennikwschodni.pl/edukacja/matura-2021-ktore-szkoly-w-lublinie-wypadly-najlepiej,n,1000291852.html