W związku z realizacją kolejnej edycji programu „Kultura Bezpieczeństwa” 5 października 2021 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Nadinspektorem Pracy Arturem Kornasem z Państwowej Inspekcji Pracy.

W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznać się z  zagadnieniami dotyczącymi zadań statutowych Państwowej Inspekcji Pracy oraz przepisami związanymi z prawem  i  ochroną  pracy osób niepełnosprawnych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i wykazali się wiedzą z zakresu prawa pracy podczas przeprowadzonego konkursu.

W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia.

Najwyższą ilość punktów uzyskali:

  1. Rafał Szeląg 3oz
  2. Weronika Jankowska 2tzp

Uczniowie zostali nagrodzeni cennymi nagrodami ufundowanymi prze Państwową Inspekcję Pracy oraz pamiątkowymi dyplomami przygotowanymi przez organizatorów.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Arturowi Kornasowi za umożliwienie naszym uczniom uczestniczenia w  atrakcyjnym i merytorycznym spotkaniu oraz obdarowanie cennymi nagrodami.

                                                            Organizatorzy spotkania:

                                                        Monika Grum

                                                                  Monika Wójcik

                                                                           Michał Pawlak

 

autor tekstu: Monika Grum