W dniu 15 marca grupa uczniów ostatnich klas szkoły branżowej oraz szkoły policealnej wzięła udział w inicjatywie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie „W drodze do zatrudnienia – wsparcie młodzieży na rynku pracy” wpisującym się w projekt Kuratorium Oświaty w Lublinie pt. „Zawodowy strzał w 10”.

W siedzibie Urzędu przy ulicy Niecałej 14 w Lublinie pośrednik pracy zaprezentował nam formy wsparcia, jakie Urząd oferuje swoim klientom i odpowiadał na pytania dotyczące poszukiwania pracy i przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Poszerzenie zakresu wiedzy o oczywiste  korzyści, które przynoszą świadczone przez Urząd usługi, pomogą naszym uczniom w odnajdowaniu swojej ścieżki zawodowej w tej jakże zmiennej rzeczywistości.

Agnieszka Najda