Adresatami konkursu są  uczniowie SOSW im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie przejawiający zainteresowania kulinarne.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie mazurka wielkanocnego o dowolnym kształcie i dekoracji.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji kulinarnej związanej z obchodami Świąt Wielkanocnych, rozwijanie uzdolnień oraz zdrowej rywalizacji uczniów.

Regulamin konkursu:

Chętni uczestnicy sporządzają  indywidualne lub grupowe prace konkursowe na zajęciach szkolnych lub w domu, dopuszczalna jest  pomoc  nauczyciela/rodzica.

Dla zwycięzców  konkursu 1,2 i 3 miejsca przewidziane  są dyplomy oraz nagrody rzeczowe, dla pozostałych uczestników dyplomy za udział. 

Prace konkursowe – mazurki,  należy dostarczyć w estetycznym opakowaniu,  np. na tacy, desce z karteczką zawierającą: nazwę pracy, imię i nazwisko ucznia, klasę, praca wykonana pod kierunkiem ………… (imię i nazwisko nauczyciela).

Termin dostarczania prac konkursowych:  do dnia   30.03.2023 (czwartek)  do godz. 15:00 do sali  nr 2 lub 3 do  pani Agnieszki Dziedzic.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 03.04.2023 (poniedziałek).

Ocenie podlegać będą: zgodność z tematyką konkursową, pomysł, kreatywność, estetyka wykonania. Uczestnicy wykonują prace konkursowe z  materiałów własnych. Prace, po rozstrzygnięciu konkursu  przechodzą na własność szkoły i będą umieszczone na wystawie  pokonkursowej  lub będą przekazane uczestnikom.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć i informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej szkoły/faceebooku, itp.

ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Organizatorka :  Agnieszka Dziedzic.