Cele konkursu:

 • Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych.
 • Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych.
 • Doskonalenie umiejętności twórczych.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
 • Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
 • Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów SOSW przy ulicy Wyścigowej.Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora.

Ocenie będą podlegały następujące kryteria:

 1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
 2. Dobór i wykorzystanie materiałów.
 3. Wkład pracy.
 4. Estetyka pracy.
 5. Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Warunki uczestnictwa:

Wykonany stroik należy dostarczyć do dnia 5 kwietnia 2023 do sali nr 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przerwie wielkanocnej. Każdy uczeń może dostarczyć jeden stroik.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Stroik należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar stroika są dowolne.

Organizatorki:

Grażyna Zgierska, Ilona Kwietniewska, Paulina Brodowska