Projekt „Krokus” to niezwykle ważna i wartościowa inicjatywa, która została rozpoczęta przez Fundację Holocaust and Education Trust Ireland. Jej celem jest upamiętnienie ponad 1,5 miliona dziecięcych ofiar Holokaustu, a także pamięć o innych ofiarach zbrodni ludobójstwa.

W naszej szkole już po raz siódmy realizujemy ten międzynarodowy projekt. Jesienią posadzone zostały cebulki krokusów, otrzymane od polskiego koordynatora projektu z Krakowa. Sadzenie krokusów poprzedziły lekcje i zajęcia pozalekcyjne, przeprowadzone w klasach licealnych przez panią Ewę Kożuszek. Podczas nich uczniowie dowiedzieli się o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście.Były to niestandardowe zajęcia, podczas których poruszane były także kwestie dotyczące nietolerancji, dyskryminacji i wykluczeń.

Zasadzone jesienią przez uczniów żółte krokusy zakwitły przed naszą szkołą teraz w marcu. Zdjęcia„naszych” krokusów i relacja z realizacji projektu zostały opublikowane w internecie, w grupie szkół z całej Europy, realizujących ten międzynarodowy projekt.

Projekt realizowali uczniowie klas licealnych: 1 bl, 2 al i 3 blp pod kierunkiem pani Ewy Kożuszek.

Ewa Kożuszek