Zofia Suska z klasy 3 liceum otrzymała I NAGRODĘ  w XXI Wojewódzkim Konkursie Twórczości w kategorii literackiej. Nagrodzono jej wiersze, w których dzieli się swoim postrzeganiem i doświadczaniem otaczającej rzeczywistości.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, a adresowany był do uczniów wszystkich typów szkół z województwa lubelskiego.

Uroczyste podsumowanie, Koncert Laureatów, wręczenie nagród i podziękowań, odbyło się 7 czerwca 2023 roku w Klubie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Na gali finałowej, na której obecne były m.in. pani Agnieszka Kowal – dyrektor Wydziału Oświaty miasta Zamość oraz pani Monika Żur – Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświatyw Lublinie, Zosia zaprezentowała jeden ze swoich nagrodzonych wierszy.

W konkursie udział wzięło 652 uczestników z 94 placówek, zgłoszonych przez 144 nauczycieli. Sukces Zosi jest więc ogromny, a jej poetycka twórczość, dostrzeżona i nagrodzona, pozwoli naszej szkolnej poetce „rozwinąć skrzydła”.

Na co dzień Zosię wspiera pani Ewa Kożuszek, która również przygotowała uczennicę  do konkursu.

Ewa Kożuszek