W  środę 7 czerwca  2023 r. młodzież ze Szkoły Policealnej nr 11 z klas: 1ap, 1bp i 2ap, kształcąca się w zawodzie technik archiwista, wzięła udział w warsztatach archiwistycznych, które odbyły się w Zakładzie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS.

Bardzo interesujące zajęcia przeprowadził pan prof. dr hab. Janusz Łosowski na temat: „Propagandowa zmiana obrazu II wojny światowej (na przykładzie rosyjskiego filmu „T-34”).

Dzięki uprzejmości pani mgr Anny Romanowskiej nasza młodzież również zwiedziła pracownię archiwistyczną oraz magazyny, w których przechowywane są materiały archiwalne Uniwersytetu.

Po raz kolejny dziękujemy za współpracę panu doktorowi Robertowi Stępniowi,  adiunktowi Wydziału Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS.

W warsztatach uczestniczyli i sprawowali opiekę nad uczniami nauczyciele archiwistycznych przedmiotów zawodowych: Agnieszka Walczak, Małgorzata Łukawska, Monika Fatyga i Jacek Kudelski.

Jacek Kudelski