Zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym

życia i twórczości  Józefa Czechowicza oraz naszego miasta.

Konkurs jest podsumowaniem projektu „120. rocznica urodzin Józefa Czechowicza.”

 Zakodowane pytania konkursowe ukryte są w różnych miejscach naszej szkoły.

Na odpowiedzi czekamy do 16 czerwca!

Ważne informacje:

Liczba pytań: 25

Do kogo odpowiedzi?

Monika Borucka

Magdalena Fatyga

Magdalena Majdańska

Beata Paradowska – Hordejuk