W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie edukacyjnym ,,Dokarmianie ptaków zimą’’.

Uczniowie pod opieką nauczycieli bardzo chętnie włączyli się do prac, których celem było zwiększenie świadomości na temat, jak ważna jest pomoc ptakom zimą podczas mroźnych dni oraz jak dbać o rodzaj i  jakość pokarmu, jaki im dostarczamy.

W ramach projektu został przeprowadzony szereg działań takich jak:

  • przygotowanie przez uczniów haseł promujących projekt;
  • przestrzenna analiza terenu, wybór miejsc dokarmiania ptaków;
  • przygotowanie materiałów na gazetkę szkolną;
  • przygotowanie kul z pokarmem dla ptaków;
  • pogadanki i dyskusje z uczniami dotyczące, ich wiedzy na temat znaczenia ptaków w przyrodzie, sposobów ich dokarmiania  oraz okresu, w jakim powinniśmy je wykonywać;
  • rozwijanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji;
  • nauka dbania o naturalne środowisko oraz otaczające nas piękno przyrody.

Serdecznie dziękujemy młodzieży, nauczycielom i rodzicom za aktywny udział w projekcie i zapraszamy do krótkiej fotorelacji.

Organizatorzy projektu i zdjęć: Urszula Rzekęć- Kołacz, Monika Wójcik, Michał Pawlak

Autorka tekstu oraz filmiku: Urszula Rzekęć-Kołacz