Szymon Kłudka i Eryk Pawlikowski z klasy 4ktp Technikum nr 2 w Lublinie, kształcący się w zawodzie technik informatyk, zostali finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”.

16 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyło się spotkanie władz Lublina z laureatami i finalistami olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych ze szkół ponadpodstawowych oraz studentami I roku studiów. Najlepsi, do których Szymon i Eryk się zaliczają, otrzymali stypendia oraz odebrali nagrody książkowe i dyplomy. Na ręce Pani Dyrektor został przekazany dyplom uznania dla naszego Ośrodka.

Przygotowanie i opieka nad uczniami: Barbara Korzeniowska i Monika Borucka