W tym roku obchodziliśmy 120. rocznicę urodzin Józefa Czechowicza zaliczanego do najwybitniejszych twórców XX- lecia międzywojennego. Poeta przez wiele lat związany był z Lublinem. W naszym mieście urodził się, pracował jako nauczyciel w szkole specjalnej, dziennikarz, wydawca Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego, a także animator lubelskiego środowiska kulturalnego. W centrum Lublina, przy placu Litewskim znajduje się jego pomnik upamiętniający tragiczną śmierć w pierwszych dniach II wojny światowej.

Dorobek Czechowicza obejmuje nie tylko literaturę, ale także słuchowiska radiowe, scenariusze  filmowe, sztuki teatralne, fotografię. Poeta zasłynął jako jeden z najbardziej oryginalnych i indywidualnych twórców swego okresu.  Nasze miasto uwiecznił w pięknym „Poemacie o mieście Lublinie.”

By przybliżyć uczniom sylwetkę poety w naszej szkole realizowaliśmy projekt pt. „120. rocznica urodzin Józefa Czechowicza – poety z Lublina,” który trwał od 15 marca do 15 czerwca 2023r.

W ramach projektu zorganizowano następujące działania:

  1. Warsztaty dla młodzieży „Z szuflady poety” zrealizowane w Muzeum Józefa

Czechowicza w Lublinie – 07.03.2023,

  1. Udział w akcji „Nie tylko poeci czytają Poemat” – nagranie odczytanych przez naszych uczniów wybranych fragmentów „Poematu o mieście Lublinie” i przesłanie ich w formie pliku dźwiękowego do publikacji na stronie internetowej Ośrodka „Brama Grodzka Teatr NN” – 14.03.2023,
  2. „Jego poezja jest wiecznie żywa” – udział w uroczystościach pod pomnikiem poety z okazji 120. rocznicy urodzin J. Czechowicza – 15.03.2023,
  3. Spacer po Lublinie śladami Czechowicza z elementami gry terenowej -20.04.2023,
  4. Przygotowanie gazetki tematycznej „Życie i twórczość poety z Lublina”,
  5. Wystawa prac plastycznych „Lublin – miasto Czechowicza” wykonanych pod

kierunkiem pani Agaty Filipek,

  1. Modelowa lekcja otwarta „Spacer śladami poezji Józefa Czechowicza w 120.

Rocznicę urodzin poety” przeprowadzona w ramach SCWEW – 20.03.2023,

  1. Wyjście na cmentarz przy ul. Lipowej na grób Józefa Czechowicza,
  2. „Józef Czechowicz i jego miasto” – zorganizowanie konkursu dla wszystkich uczniów Ośrodka z wykorzystaniem kodów QR we współpracy z SU – 15.03.2023.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za włączenie się w realizację projektu.

Magdalena Fatyga

Magdalena Majdańska

Beata Paradowska-Hordejuk