„Łączenie najbardziej efektywnych technologii, innowacyjnych projektów oraz metod produkcji, w celu stworzenia najbardziej opłacalnych rozwiązań, które zwiększają wydajność i konkurencyjność klientów firmy.” – Misja firmy SoftSystem

W czerwcu uczniowie klas Technikum nr 2 kształcących się w zawodzie technik informatyk spotkali się już po raz kolejny z pracownikami zakładu pracy z branży IT. W tym roku szkolnym odwiedziliśmy oddział firmy SoftSystem, która jest jedną z wiodących firm na rynku europejskim zajmującą się tworzeniem i obsługą laboratoryjnych systemów informatycznych oraz usług integracyjnych dla placówek medycznych działających głównie na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Uczniowie zostali zapoznani ze strukturą firmy. Przybliżona została im praca na różnych stanowiskach: programiści (frontend developer, backend developer, tester oprogramowania), grafik, administrator systemów, opiekunem projektów. Zobaczyli jak wygląda praca nad projektem, która w dzisiejszych czasach jest w większości pracą zdalną z klientami nawet na innym kontynencie. Zrozumieli, że liczy się w niej umiejętność pracy zespołowej, ale również znajomość pracy w różnych technologiach (Oracle RDBMS ,Sass, Java, Spring) ze znajomością wielu narzędzi (np. Axure, GitHub, Jira) w różnych językach oprogramowania (np. Java and C#, Web Services and JEE) na różnych serwerach aplikacji (Weblogic, Oracle, JBoss, Glassfish) z biegłą znajomością języka angielskiego.

Po wizycie w firmie uczniowie przeszli ulicami Starego Miasta w Lublinie.

Organizatorkami wyjścia były panie: Ewa Piotrowska, Monika Borucka i Barbara Korzeniowska