26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w inicjatywie polegającej na stworzeniu plakatu przedstawiającego wszystkie języki obecne w ich środowisku edukacyjnym. Działanie miało na celu zwiększenie świadomości na temat różnorodnych środowisk językowych uczniów i uczennic, zachęcenie do wymiany kulturowej i wspieranie atmosfery szacunku dla każdego języka i jego użytkowników.