Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.„To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu”– mówił Pan Prezydent Andrzej Duda, zachęcając do jej czytania. Powieść podejmuje tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.
Uczniowie klas technikum czytali fragment przedstawiający konflikt pokoleń: Benedykta Korczyńskiego z synem Witoldem, natomiast uczniowie liceum fragment przedstawiający „Legendę o Janie i Cecylii”.