O 37 książek i 20 audiobooków wzbogaciły się zasoby biblioteki szkolnej. Na głównym holu szkoły, zarówno uczniowie, jak i wszyscy pracownicy szkoły mogli je obejrzeć, przekartkować, a przede wszystkim wypożyczyć do domu. Prezentacja książek odbyła się w 5 turach, wzięły udział 23 oddziały szkolne. Prezentację książek prowadziła Anna Sotirow – bibliotekarz. Wystawie towarzyszyły rozmowy o nowych książkach, a także dyskusja o trendach i kierunkach we współczesnym pisarstwie.
Książki zostały zakupione z dotacji MEN w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2 Ponadto zostały zakupione na podstawie przeprowadzonego w terminie maj –czerwiec 2022 r. badania potrzeb czytelniczych naszych uczniów w formie szkolnej akcji „Przeczytaj! Warto!”. Program koordynowały panie: B. Białkowska i M. Haczewska.
Zapraszam serdecznie do biblioteki, życzę przyjemnych chwil z książką.