W 1822 roku ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zbiór poezji, który zapoczątkował okres Romantyzmu w Polsce. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się coroczna akcja Narodowego Czytania, podczas której uczniowie wszystkich klas liceum czytali wybraną przez siebie balladę – była to „Świtezianka”.Czytaj całość