24 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej  miały miejsce dwa wydarzenia o podniosłym i uroczystym charakterze: pożegnanie absolwentów: Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia Nr 2, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Szkoły Policealnej Nr 11 oraz zakończenie roku szkolnego uczniów pozostałych klas.Czytaj całość