Już po raz kolejny biblioteka szkolna swoją pracę inauguruje Narodowym Czytaniem. W tym roku lekturą czytania było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
W czytaniu uczestniczyli uczniowie następujących klas: 2al, 3 it, 2it, 1 iz, 1 kz, 3 kz, 1 kt oraz grupa uczniów ze świetlicy szkolnej.

Wstępem do wspólnej lektury było obejrzenie okolicznościowych wydań Quo vadis oraz Wesela, które otrzymaliśmy w podziękowaniu za włączenie się do Narodowego Czytania w roku 2016 i 2017. Następnie młodzież poznała życiorys Stefana Żeromskiego, powieści z elementami autobiograficznymi, wybrane utwory o tematyce historyczno-narodowej. Oddzielną częścią prelekcji było omówienie różnych sposobów odczytywania powieści oraz prezentacja szaty graficznej wydań powieści i jej znaczenie w interpretacji utworu.
Po przeczytaniu fragmentów utworu młodzież na karcie tytułowej stawiała okolicznościową pieczęć.
Oprawę uroczystości stanowiła okolicznościowa dekoracja, wystawa dzieł pisarza z zasobów biblioteki szkolnej oraz różnych wydań „Przedwiośnia”, a także gazetka tematyczna o Żeromskim – nazwanym przez S. Burkota „Szopenem polskiej prozy” .
W czytaniu wzięli udział także nauczyciele: M. Pawlak, R. Woźniak, B. Białkowska, M. Majdańska, M. Borucka, M. Fajgielska oraz Anna Sprawka-Sotirow .
Ponadto nauczycielki: A. Sotirow i E. Czyżewska w sobotę 8 września 2018 r. uczestniczyły w Narodowym Czytaniu 2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN.

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska