Drodzy Uczniowie Czytelnicy!

Proponuję, aby naszej wspólnej pracy w nadchodzących dniach przyświecało następujące motto:
„Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem.”
Nick Vujicic

Zachęcam Was do przypomnienia oraz poznania lektur szkolnych. Zamieszczam adresy serwisów internetowych z wybranymi lekturami dostępnymi online bezpłatnie:

www.wolnelektury.pl
www.lektury.waw.pl
https://lektury.gov.pl/

Anna Sotirow –nauczyciel bibliotekarz