Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19-art. 30c od dnia 25 marca 2020 r. wprowadzamy w Ośrodku zdalne nauczanie.

Przekazywanie treści nauczania, materiałów poglądowych, broszur, linków i innych wiadomości będzie odbywało się za pomocą dziennika elektronicznego, kontaktów telefonicznych i mailowych oraz wszelkich dostępnych technik komunikacyjnych wybranych indywidualnie przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Każdy z nauczycieli zobowiązany jest dostosować rozkład materiału do warunków kształcenia na odległość.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Iwona Majewska
Dyrektor SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie

Komentarze są zamknięte