Dnia 18 września 2020 r. nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom VII edycji szkolnego konkursu TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO W ZAWODZIE.

Konkurs został zorganizowany podczas zdalnego nauczania 21 kwietnia 2020 r. Adresowany był do uczniów Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2 kształcących się w zawodach: introligator, kucharz, ogrodnik. Pomimo zaistniałej sytuacji epidemicznej konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiadomości i umiejętności.

Dla przypomnienia podajemy raz jeszcze wyniki Konkursu:

I miejsce: Mateusz Wójcik – klasa 2iz
II miejsce : Rafał Szeląg – klasa 1oz
II miejsce – Kamila Węgrzyn – klasa 2kz
II miejsce: Ernest Wilk – klasa 1tz
III miejsce – Daria Wolińska – klasa 1kz

Zwycięzcy Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali drobny upominek i pamiątkowe dyplomy.

Konkurs zorganizowali i nagrody ufundowali:

  • mgr inż. Halina Górniak
  • mgr Monika Grum
  • mgr inż. Michał Pawlak
  • mgr inż. Monika Wójcik

Autor tekstu: Monika Wójcik
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska