8 czerwca 2022 roku młodzież z klas: 3ktp, 2alp, 2kzp i 1kt uczestniczyła w zajęciach terenowych – marszu na orientację w Starym Gaju. Głównym celem tych zajęć był kontakt uczniów z przyrodą, umiejętność czytania mapy, topografii i orientacja w terenie oraz rozwijanie świadomości ekologicznej.

Uczniowie, posługując się mapą, po odpowiednim przeszkoleniu mieli dotrzeć do wyznaczonego celu. Na mapie były zaznaczone  punkty kontrolne, które odszukiwali w lesie. Nie obyło się bez dreszczyku emocji.

Młodzież podzielona na dwuosobowe lub trzyosobowe drużyny doskonale poradziła sobie z zadaniem.W nagrodę wszyscy uczestnicy pod okiem instruktora wzięli udział w strzelaniu z łuku.

Opiekunowie wycieczki:

Barbara Białkowska

Monika Drozd

Elżbieta Czermierska