Szanowni Rodzice i Uczniowie! Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych*, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. –Czytaj całość

Informujemy, że z powodu urlopu sekretariat szkoły będzie nieczynny 12 lipca 2019r. (piątek) oraz od 19 lipca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. W sprawach ważnych prosimy dzwonić na numer 507 055 759Czytaj całość

W dniu 05 kwietnia 2019r. (piątek) odbędą się spotkania Klasowych Zespołów Nauczycieli mające na celu  podsumowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, według następującego harmonogramu:Czytaj całość

Celem internetowego Konkursu Kartek Wielkanocnych jest prezentacja umiejętności zastosowania technologii informacyjnej oraz wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.Czytaj całość