Absolwenci Technikum nr 2 proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu po odbiór Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Barbara Białkowska – wicedyrektorCzytaj całość

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zapraszamy Rodziców na spotkania Klasowych Zespołów Nauczycieli. Na zebraniach zostanie szczegółowo omówione funkcjonowanie uczniów naszej szkoły oraz sformułowane wnioski do pracy na przyszły rok szkolny. Zebrania odbędą się według zamieszczonego poniżej harmonogramu.Czytaj całość

Wyniki egzaminu zawodowego zdawanego w sesji styczeń – luty 2018 są do odebrania w sekretariacie szkoły. Uwaga! Uczniowie, którzy chcą podwyższyć wynik lub przystąpić do egzaminu poprawkowego, deklaracje składają w sekretariacie wyłącznie w dniach od 23 marca do 30 marca 2018 r. Barbara Białkowska – wicedyrektor  Czytaj całość

Szeroka oferta szkół średnich i uczelni z Polski i z zagranicy, warsztaty wiedzy o rynku pracy, występy na scenie, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami – to tylko fragment tego, co czeka na Zwiedzających podczas tegorocznej, czternastej już edycji Targów Edukacyjnych, które w dniach 15-16 marca 2018 roku odbędą się w Targach Lublin (ul. Dworcowa 11).Czytaj całość