Dnia 27 lutego zainteresowani uczniowie klas programowo najwyższych odwiedzili Warsztat Terapii Zajęciowej „Misericordia”, który jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.Czytaj całość